913 Mirella
301 Marta-A
118 Valeria
213 Fata.
132 Vittoria
861 Fiona.
972 Asia
718 GAYA
255 Daiana.
236 Luce
406 Dario Sensitivo
707 Fabio
155 Giuditta
114 Deva Sensitiva
320 DENISE-CT